De bouw van de Familiestal krijgt startschot

Na lang voorbereiden is het dan eindelijk zo ver. De FamilieStal gaat echt gebouwd worden!!! Woensdag 28 November wordt om 13.00 uur het startschot gegeven te Boekel. Lees hier ook het artikel in het Brabants Dagblad en op Varkens.nl:

Dagelijks merken wij dat de varkenshouderij worstelt met de druk om te vernieuwen en verduurzamen. Om deze reden wordt er momenteel veel ingezet op efficiënter produceren en vooral méér biggen per zeug per jaar. Het gevolg van grotere tomen is kleinere biggen, minder snelle groei en een verhoogd risico op uitval voor spenen.

Alternatieve opties, zoals vrijloopkraamhokken en beter welzijns-concepten, zijn moeilijk te realiseren in de huidige markt. Onze ervaring is dat de varkenshouder graag wil meedenken maar wordt tegengehouden door onzekerheden. Bijvoorbeeld omtrent de toekomst, ondoorzichtige regelgeving én om financiële redenen, of omdat een innovatie zich niet in de markt terug betaalt.

Wij denken dat enkel het produceren van meer biggen niet perse de oplossing is voor een duurzame veehouderij. Daarom zijn wij continue op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Zo zijn er afgelopen jaar verschillende initiatieven gestart zoals het symposium vrijloop kraamhokken in Denemarken, en actief onderzoek naar reductie van biggensterfte in de kraamstal (TOOM). Alle hier opgedane kennis wordt verzameld en zo veel mogelijk gedeeld met de varkenshouders.

Toch geloven wij dat de oplossing niet perse uit bekende hoek hoeft te komen. Daarom proberen we ook samen te werken totaal andere projecten zoals ‘het FamilieVarken’. In dit soort projecten is buiten de box denken een must, en dat werkt inspirerend! Wilt u meer weten over onze bijdrage aan het FamilieVarken? Lees dan de blog ‘een 100% stressloos varken, kan dat?’.