Op deze manier brengen de studentes de eerste 48 uur van de big na geboorte in kaart. Vier bedrijven, uitgerust met ProDromi® vrijloop kraamsystemen, hebben zich beschikbaar gesteld.
Per bedrijf observeren de dames zestig uur lang, drie à vier tomen biggen. Non-stop zijn ze aanwezig in de stal, ondertussen slapen ze op het erf; in een caravan of huisje. Nou ja, slapen… Na drie uur slaap wisselen ze elkaar af, in shifts van zes uur. Dat is wat je noemt intensief onderzoek! Een pittig project, maar het enthousiasme spat ervan af. Je kunt ze volgen op YouTube en LinkedIn, waar ze wekelijks hun ervaring vastleggen in een vlog.
Waarneming van condities en gedrag

Vanuit een wetenschappelijke insteek worden de eerste 48 uur van de biggen onder de loep genomen. Zo kijken de onderzoekers tijdens hun waarnemingen o.a. naar het klimaat in de stal en het biggennest. Niet alleen temperatuur, ook luchtvochtigheid en windsnelheid worden meegenomen. Belangrijke condities die van invloed zijn op het gedrag van de zeug en haar biggen. Zeugen die melk produceren, hebben immers behoefte aan een koel klimaat en kiezen een koele plek in de stal. Pasgeboren biggen zoeken daarentegen de warmte op, van de zeug of van de Nanny. Als biggen bij de zeug gaan liggen neemt de kans op doodliggen toe. Daarnaast wordt het gedrag van de dieren waargenomen. Hoe is de geboorte verlopen, wat is het drinkgedrag, gebruiken ze de Nanny?
Eigen gewoontes en aanpak

Elke varkenshouder heeft natuurlijk zijn eigen gewoontes en aanpak. Er zijn zeugenhouders die na de geboorte de verzorgingsplaats extra schoonhouden. Anderen wrijven pasgeboren biggen meteen schoon, of leggen nestmateriaal in de stal. Geen enkel bedrijf en geen enkele varkenshouder is hetzelfde, maar we kunnen zeker van elkaar leren. Door deze ervaringen te delen, kunnen we elkaar helpen. Daarom horen wij graag hoe het komt dat jouw biggen er mooi bijliggen! Hou ons daarom op de hoogte en krijg tips terug.
Resultaten delen via white paper

Wat betreft de inzichten en metingen van Valerie, Irene en Anke: hiervan verschijnt uiteindelijk een managementposter en kalender, speciaal voor ProDromi® varkenshouders en onze klanten. Daarnaast organiseren we een white paper, waar we de uitkomsten en inzichten van het onderzoek willen delen. Wat kunnen we leren van het onderzoek en welke oplossingen zijn er mogelijk? Zo krijgen zeugenhouders toegang tot relevante informatie die hen kan helpen hun resultaten te verbeteren. Samen zorgen we er dan voor dat de eerste uren van de big zo goed mogelijk verlopen. Interesse? Schrijf je dan hier in.