Lees alles over onze reis naar Braedstrup!

De interesse in het houden van vrijloopkraamhokken is de afgelopen jaren op internationale schaal groeiende. Het systeem van vrijloopkraamhokken kent voordelen maar er zijn ook nog een aantal nadelen en knelpunten die om een oplossing vragen. Eenmaal in Denemarken zijn wij zeer gastvrij ontvangen. In de ochtend zijn er in de showroom van het Deens onderzoeksinstituut voor varkens (onderdeel van SEGES) verschillende vrijloopkraamhokken en de werking hiervan van dichtbij bekeken. In de middag hebben Deense en Nederlandse onderzoekers en adviseurs ons ingelicht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van o.a. marktwaarde, dierenwelzijn en stalklimaat.
Dierwelzijn en succesfactoren
Danish Crown beet de spits af met een presentatie over haar 4-Wheel Drive strategie én het gloednieuwe 3 harten concept ‘Higher Animal Welfare’ (1), beiden concepten voor een betere marktverwaarding, waar vrije kraamzeugen de basis in zijn. Het Deens onderzoeksinstituut voor varkens liet ons zien dat er veel verschillen zijn tussen het Nederlandse en Deense varkenshouden, onder andere door de genetica van de zeugen. Als consequentie verschillen partus duur, grootte van de tomen en het geboortegewicht van de biggen en dus ook de strategie om daar mee om te gaan en van een vrijloopkraamhok een succes te maken. Vervolgens presenteerde Wageningen Livestock Research de succesfactoren in vrijloopkraamhokken en gaf zij ook aan dat er nog voldoende onbenutte potentie is voor verbetering van de systemen bijvoorbeeld op het gebied van het leren eten van vast voer door de biggen met behulp van de zeug, liggedrag zeugen en vloeruitvoering. In het kader van een goed stalklimaat heeft Air-Support, specialist in ventileren, laten zien wat de mogelijkheden zijn om dat belangrijke stabiele klimaat in de kraamstal (zomer én winter) te krijgen. Conditionering van binnenkomende lucht is een must, bijvoorbeeld door grondkanaal- of grondbuisventilatie.Aan het einde van de dag kregen enkele Nederlandse en Deense varkenshouders de mogelijkheid om hun bedrijf en visie te presenteren en werd er gediscussieerd over de verdere ontwikkeling van de sector en vrijloopkraamhokken. De Nederlandse varkenshouders gaven aan dat ze veel overeenkomsten zien tussen de issues waarmee zij en de Deense varkenshouders worstelen en dat er nog geen vrijloopkraamhok is dat aan álle wensen voldoet. Maar ze geven wel aan dat er hele goede stappen zijn en worden gezet. Zo wordt er al veel gewerkt met gescheiden klimaat voor big en zeug door goede biggennesten en een koele omgeving voor de zeug.  Daarnaast gaven ze aan het 3 harten concept, met als doel het verkrijgen van een meerprijs voor het houden van vrije kraamzeugen, een zeer goed initiatief van de Denen vinden.

Tweede bijeenkomst in NL

Al met al kunnen wij concluderen dat wij zeer veel hebben geleerd. Het houden van vrije kraamzeugen kent al verschillende voordelen maar beide landen erkennen ook nog hobbels te moeten overwinnen. Omdat samenwerking tot een sneller en beter resultaat kan leiden zal Vereijken na de zomer een tweede bijeenkomst organiseren; dit keer in Nederland. Onderwerpen op de agenda zullen zijn: betere waardering van de markt, lange staarten (niet couperen) en de invloed van genetica.