Request a quotation
Order now!

Naam: Varkenshouderij Blumberg
Plaats: Blumberg (Duitsland)
Nieuwbouw: biggenstal

Beschrijving: Hier wordt een biggenstal voor ruim 7000 gespeende biggen gebouwd met brijvoer.