Request a quotation
Order now!

Naam: Varkenshouderij de Beer
Plaats: Leende
Nieuwbouw: 2500 vleesvarkens

Beschrijving: In Leende is men gestart met de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal voor ca. 2500 vleesvarkens (met brijvoer).